Hoe

U kunt zich telefonisch aanmelden bij De Reis.

Na een intakegesprek met ouders (en kind) besluiten we in overleg of we kunnen starten met de behandeling.

Soms is het wenselijk om eerst wat meer te weten te komen over het kind. Er kan dan bijvoorbeeld een gedragsvragenlijst of zelfbeeldvragenlijst afnemen.

Wanneer uitgebreid diagnostisch onderzoek nodig is, zoek ik graag mee naar een geschikte instantie in de buurt.

Tijdens de behandeling wordt vooral gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Afhankelijk van de sterke kanten en voorkeuren van het kind kunnen ook tekeningen als middel ingezet worden.

foto Hoe1

foto Hoe2foto Hoe3

 

 

 

 

Bij oplossingsgerichte therapie staat niet het probleem centraal, maar de oplossing en het gewenste doel. Samen gaan we op zoek naar de vaardigheden (de sterke kanten) die ouder en kind al in huis hebben, om van daaruit het probleem aan te pakken.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat wat het kind doet (gedrag) wordt bepaald door wat het kind denkt (cognitie)en voelt (emotie).Samen gaan we op zoek naar negatieve gedachten die van invloed zijn op gevoelens en gedrag. Vervolgens veranderen we de negatieve gedachten in helpende gedachten, zodat er ruimte komt voor andere gevoelens en gedrag.