Achtergrond “Teken je gesprek”

Teken je gesprek is een interactieve, visuele gespreksmethode. De kracht van de methode is dat de tekening die je samen met het kind maakt een kernachtig, logisch en visueel overzicht biedt. De kern van het probleem is in één oogopslag te zien. Zo komt het kind tot inzichten en passende oplossingen.

teken je gesprek 2teken je gesprek 1

Zie verder www.tekenjegesprek.nl